خانه / بایگانی برچسب: ViewResolver

بایگانی برچسب: ViewResolver

بارگذاری فایل

بارگذاری فایل با استفاده از Spring بسیار آسان است. شما می توانید از بین بسته Jakarta Commons FileUpload (http://jakarta.apache.org/commons/fileupload) و بسته O’Reilly Servlet (COS) (http://servlets.com/cos/index.html)، یکی را برای این کار انتخاب کنید. بسته دومی تحت مقررات Buy-ABook قرار دارد. (قبل از استفاده از این بسته، مطمئن شوید که شرایط را …

ادامه نوشته »

کنترلرها

Spring انواع کنترلرهای مورد نیازهای شما را برای زمانی که بخواهید نیازهای مهم و مشترکی را در برنامه های کاربردی وب فراهم کنید، تدارک دیده است. به عنوان مثال، از جمله ویژگی های کنترلر موجود در Spring، ایجاد فرم گردش کار، کنترلر فرمان، و کنترلر چند وظیفه ای است. در …

ادامه نوشته »

HandlerExceptionResolvers

اگر به اینترفیس Controller مراجعه کنیم می بینیم که متدی با نام handle وجود دارد. [crayon-5c9062de2c354097726049/]   همانطور که می بینید، زمانی که این متد را پیاده سازی می کنید، می توانید هر گونه استثنا مورد نیاز را به وجود آورید. این امکان به این علت در Spring MVC قرار …

ادامه نوشته »

ModelAndView و ViewResolvers

چارچوب Spring MVC بر اساس مفهوم handler (کنترلر)هایی ساخته شده است که اشیائی از نوع org.springframework.web.servlet.ModelAndView بر می گردانند. نوع ModelAndView با توجه به محتوای قابل ذخیره در آن نام گذاری شده است؛ view با در دست داشتن یک مدل، باید قادر باشد یک پاسخ مناسب تولید کرده و آن …

ادامه نوشته »

روال بررسی یک درخواست جدید

شکل های زیر روال بررسی یک درخواست را به صورت گرافیکی نشان داده اند.   فاز اول تعیین مسیری است که باید درخواست را پاسخ دهد. این مسیر شامل صفر یا بیشتر interceptor و دقیقا یک handler است. یک handler مولفه ای است که درخواست را پردازش می کند – …

ادامه نوشته »

WebApplicationContext

WebApplicationContext شامل تمام beanهای مربوط به وب است که مسئول ساخت روال پردازش درخواست کاربران را فراهم می کند. این beanها ممکن است شامل مجموعه ای باشند که مسئولیت رسیدگی به وب سایت های چند زبانه را دارند و یا beanهایی برای تعریف نگاشت از درخواست های ورودی به کنترلر …

ادامه نوشته »

DispatcherServlet

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet نقطه ورودی اصلی هر یک از درخواست هایی است که Spring MVC دریافت می کند. مانند هر servlet دیگر، این servlet نیز باید در فایل web.xml اعلان شود. در نتیجه این کار، این servlet به جهان خارج متصل می شود (بدین معنی که برنامه های کاربردی با استفاده از …

ادامه نوشته »