خانه / ۱۳۹۵ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۵

Handlerها و آداپتورهای هر یک

Handlerها همان اجزایی هستند که مسئولیت اجرای منطق در برنامه های تحت وب را برعهده دارند، و یا این کار را به مولفه دیگری تفویض اختیار می کنند. Handlerها باید قادر باشند درخواست های ورودی را پردازش کرده و یک شی از نوع org.springframework.web.servlet.ModelAndView، حاوی نام منطقی از یک view …

ادامه نوشته »

HandlerExecutionChain و Interceptorها

Struts-Interceptors

HandlerMapping برای تعیین مسیر اجرای درخواستی که یک کاربر آن را صادر کرده است به کار می رود. این کار می تواند به عنوان مثال بر اساس URL درخواستی صورت پذیرد. هنگامی که یک نگاشت مناسب پیدا شود، HandlerMapping یک نمونه از HandlerExecutionChain را ایجاد کرده و برمی گرداند. این …

ادامه نوشته »

HandlerMapping

تاکنون با تعریف الگوهای URL در فایل web.xml آشنا شده ایم. تمام آدرس هایی که با این الگوهای تطبیق داده می شوند، به DispatcherServlet هدایت شده و توسط یک یا چند HandlerMapping برداشته و پردازش می شوند. HandlerMapping قادر است مسیر اجرا را از درون برنامه تحت وب تشخیص دهد. …

ادامه نوشته »

روال بررسی یک درخواست جدید

شکل های زیر روال بررسی یک درخواست را به صورت گرافیکی نشان داده اند.   فاز اول تعیین مسیری است که باید درخواست را پاسخ دهد. این مسیر شامل صفر یا بیشتر interceptor و دقیقا یک handler است. یک handler مولفه ای است که درخواست را پردازش می کند – …

ادامه نوشته »