خانه / ۱۳۹۵ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۵

WebApplicationContext

WebApplicationContext شامل تمام beanهای مربوط به وب است که مسئول ساخت روال پردازش درخواست کاربران را فراهم می کند. این beanها ممکن است شامل مجموعه ای باشند که مسئولیت رسیدگی به وب سایت های چند زبانه را دارند و یا beanهایی برای تعریف نگاشت از درخواست های ورودی به کنترلر …

ادامه نوشته »